BNOR-examen

Als je 4 keer binnen 5 jaar zakt voor je rijexamen, doe je daarna een speciaal examen (BNOR). De examinator heeft dan meer tijd voor jou en je krijgt meer persoonlijke begeleiding. Het speciale examen noemen we ‘nader onderzoek rijvaardigheid’. Je rijschool vraagt dit voor je aan bij het CBR.

Voor een nader onderzoek rijvaardigheid heb je in totaal 1 uur en 10 minuten de tijd. Daarvan is 35 minuten voor de examenrit. De overige tijd is voor de persoonlijke begeleiding. Natuurlijk moet je wel precies hetzelfde kunnen als mensen die een ‘gewoon’ rijexamen doen. En dit speciale examen verloopt in dezelfde volgorde als het reguliere rijexamen.

Faalangstexamen

Heb je last van faalangst? Of ben je té zenuwachtig om te laten zien wat je kunt tijdens het praktijkexamen auto? Dan kun je bij het CBR een faalangstexamen aanvragen. Je krijgt dan een examinator die is getraind om mensen met faalangst te begeleiden. Hij/Zij heeft ook meer tijd om je op je gemak te stellen. En tijdens de rit kun je om een time-out vragen.

Voor het faalangstexamen heb je in totaal 1 uur en 20 minuten de tijd. Daarvan is 35 minuten voor de examenrit. De overige tijd is voor een time-out en om zoveel mogelijk voor rust te zorgen. Natuurlijk moet je wel precies hetzelfde kunnen als mensen die het gewone rijexamen doen.

Een faalangstexamen is alleen aan te vragen via de rijschool en je moet reeds geslaagd zijn voor je theorie.

Tussentijdse Toets

Verhoog je slagingskans d.m.v. een tussentijdse toets bij het CBR. Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. De toets duurt even lang als een rijexamen en je moet dezelfde dingen doen. Zo kun je alvast wennen aan de examensituatie en hierdoor heb je mogelijk minder spanning wanneer je op moet voor je rijexamen.

Ook krijg je enkele tips van een examinator. Als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert, kun je daarvoor zelfs vrijstelling verdienen voor je rijexamen!

Een tussentijdse toets vraag je aan via de rijschool. Die reserveert de toets voor jou bij het CBR. Voor een tussentijdse toets moet je minimaal 16,5 jaar zijn én geslaagd zijn voor je theorie-examen.