Privacy Policy

Update 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Je privacy is voor Rijschool Meteoor van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Je gegevens zijn veillig bij ons wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Meteoor doen jouw informatie.

Contactgegevens

Om je aan te melden voor een proefles dien je bij ons een formulier in te vullen.
Dit formulier maakt gebruik van jouw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoon nummer, voor welk voertuig je wilt aanmelden, telefoon nummer en email adres.

Deze gegevens worden goed en beveiligd bewaard.

Jouw persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het reserveren van CBR-examens
 • het aangaan van (les)overeenkomsten
 • het versturen van e-mails
 • het plaatsen van berichten op social media (zoals, gefeliciteerd je bent in één keer geslaagd!)

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • NAW (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. (bijvoorbeeld het CBR)

Rijschool Meteoor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Onze website maakt gebruik van Social Media. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Onderstaand een verklaring betreft het gebruik van Facebook:

We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. De beveiling is een doorgaans proces dat nauwkeurig wordt ge-update.

Cookies

Rijschool Meteoor maakt gebruikt van cookies. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan Social Media en Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten

 • uitleg over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we er mee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Maak hiervoor een afspraak bij de rijschool.
Bellen en Whatsappen kan natuurlijk ook  020 611 84 0 | WhatsApp  06 108 17 684

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Rijschool Meteoor
Anderiesenstraat 26-28
1067 PT Amsterdam (Geuzenveld)

info@meteoor-rijschool.nl
Telefoon nr 020 611 84 03
WhatsApp  06 108 17 684